Nieuws

Nieuws

  • Nieuws

/ 21 feb 2022

Maak tijdig bezwaar tegen een onjuiste WOZ-beschikking

In februari ontvangt u weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Deze beschikking bevat de WOZ-waarde van uw onroerende zaken op de peildatum 1 januari 2021.

De WOZ-waarde is van belang voor meerdere belastingen.

  • De onroerendzaakbelasting wordt op basis van de WOZ-waarde berekend.
  • Het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting wordt op basis van de WOZ-waarde berekend.
  • De watersysteemheffingen door de waterschappen worden op basis van de WOZ-waarde berekend en
  • de WOZ waarde is een verplichte waarderingsmaatstaf voor de berekening van schenk- en erfbelasting.

Genoeg redenen om uw WOZ-waarde te (laten) controleren.

 

Wat kunt u doen?

U kunt de WOZ-waarde vergelijken met vergelijkbare woningen in uw buurt. De WOZ-waarde van alle woningen in Nederland zijn gratis in te zien op www.wozwaardeloket.nl.

De hierboven genoemde vergelijking zegt nog niet alles. De WOZ-waarde van een vergelijkbare woningen in uw buurt kunnen ook te hoog zijn (let hierbij op dat zonnepanelen een waarde vermeerderend effect hebben op woningen). Een lagere WOZ-waarde van uw woning kan bijvoorbeeld worden gerechtvaardigd door bodemverontreiniging, asbest, ongunstige ligging of geluidsoverlast.

Uw WOZ-waarde kan ook lager zijn vastgesteld dan de werkelijke waarde. Dat kan ook nadelig zijn. Bijvoorbeeld voor het opnieuw vaststellen van de hypotheekrente of als u een nieuwe hypotheeklening wilt afsluiten.

 

Wat kunnen wij doen?

Wij kunnen beoordelen of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Is dat zo, dan hebben wij daarvoor standaardbezwaarschriften tot onze beschikking.

 

Let op!

Het bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking zijn ingediend.

Na deze bezwaar termijn staat de WOZ-waarde vast. Dus kom op tijd in actie als u van mening bent dat uw WOZ-waarde te hoog/te laag is vastgesteld.

Uw
Specialist

Nanouk Tijhuis

Belastingadviseur

beeldmerk-blauw