Terug naar overzicht
Mark weet
wat kan
Mark Dunnewind
Assistent Accountant

Ik ben Mark Dunnewind en woonachtig in Ommen. In mijn vrije tijd mag ik graag schaken, lezen en wielrennen. Mijn brede interesse heeft ertoe geleid dat ik na mijn accountancyopleiding in Zwolle, mij in Groningen ben gaan verdiepen in sociaaleconomische vraagstukken middels een studie Geschiedenis en Landschapsgeschiedenis. Achteraf gezien een goede combinatie, want hierdoor zie ik verdiepingsmogelijkheden voor de vraagstukken waar we binnen de accountancy dagelijks mee te maken krijgen.

Binnen Bordan ervaar ik een goed sociaal klimaat en een fijne werksfeer. De wisselwerking tussen beide maakt dat je het gevoel krijgt onderdeel te zijn van een hechte groep met een gezamenlijk doel waarbij men veel oog voor elkaar heeft. De wisselwerking tussen beide vormt een belangrijke succesfactor van Bordan.

Mijn expertise is gericht op de Mkb’ers. De branches waar ik met name actief ben zijn de medische sector, zakelijke dienstverlening en de bouw- en installatie sector. Daarnaast heb ik een passie voor duurzaamheidsvraagstukken en het daarbij opzoek gaan naar een passende oplossing die de toekomstbestendigheid van een organisatie versterkt.

Mark weet wat kan!

De expertise van Mark

Neem contact op met Mark

E mdunnewind@bordan.nl